English Menu

Company Profile

     ด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทำให้ LED (Light Emitting Diode) กลายเป็นแหล่งกำเนิดแสงที่มีประสิทธิภาพสูง และมีคุณสมบัติที่โดดเด่นกว่าแหล่งกำหนดแสงประเภทอื่น ๆ เช่น อายุการใช้งานยาวนาน แสงที่ไม่เป็นอันตราย ฯลฯ
     แต่เนื่องจาก LED มีหลักการทำงานที่แตกต่างจากแหล่งกำหนดแสงประเภทอื่น ๆ การพัฒนาและการผลิตจึงมีความแตกต่าง และทำให้ปัจจุบันเราสามารถพบผลิตภัณฑ์ LED ที่หลากหลาย ทั้งในรูปแบบโคมไฟและหลอดไฟ ที่มีรูปร่าง ขนาด ขั้วหลอด อุปกรณ์ต่อร่วม อาจรวมไปถึงวิธีใช้งานที่แตกต่างกันมากมาย

     หลอด LED ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อให้ผู้บริโภคทัั่วไปสามารถใช้งานได้ง่าย ๆ ประกอบกับคุณสมบัติข้างต้น หลอดเภทนี้จึงกำลังเป็นที่สนใจของผู้บริโภคในขณะนี้ แม้ว่าจะมีหลอด LED วางจำหน่ายในท้องตลาดอย่างแพร่หลาย แต่ PHILIPS ก็ยังคงเป็นผู้นำในด้านของแสงสว่าง มาตลอด

Vision

ผลิตภัณฑ์หลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่าง ระบบ และบริการ

บริษัทฯของเรา ช่วยปรับปรุงบรรยากาศของพื้นที่สาธารณะ สถานที่ทำงาน และบ้าน ผลิตภัณฑ์หลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่าง รวมทั้งระบบ และบริการต่างๆ ของเราช่วยให้ลูกค้าสามารถได้รับแสงสว่างที่มีคุณภาพโดดเด่น ทำให้ชีวิตของผู้คนปลอดภัยและสะดวกสบายมากขึ้น ในขณะที่ธุรกิจและเมืองต่างๆ สามารถประหยัดพลังงาน มีประสิทธิภาพ และน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้โลกเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนมากยิ่งขึ้น

Mission

วัตถุประสงค์ของเราคือเพื่อปลดล็อคศักยภาพพิเศษของแสงไฟในการทำให้ชีวิตสว่างไสวและทำให้โลกน่าอยู่ขึ้นกว่าเดิม

บริษัทฯของเรา มุ่งที่จะบุกเบิกนวัตกรรมและวิวัฒนาการของอุตสาหกรรมแสงสว่าง เราเป็นผู้นำระดับโลกในด้านระบบแสงสว่าง และเรามอบผลิตภัณฑ์หลอดไฟและอุปกรณ์แสงสว่างคุณภาพสูงที่ประหยัดพลังงาน รวมทั้งระบบและบริการต่างๆ เราเปลี่ยนแหล่งแสงสว่างให้กลายเป็นหน่วยข้อมูลเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์ สถานที่ และผู้คนได้มากขึ้นผ่านทางแสงสว่าง อันจะนำไปสู่โลกที่มีความปลอดภัยมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีความเป็นอัจฉริยะมากยิ่งขึ้น

ชื่อบริษัทใหม่ที่เราคัดเลือกมานี้มีที่มาอยู่บนบนหลักข้อเท็จจริงที่ว่า แสงสว่างได้กลายมาเป็นภาษาอัจฉริยะที่สามารถเชื่อมโยงและสื่อความหมายได้

Our History

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563 เพื่อกิจการตามมาตรา ให้มีความรู้ ความตระหนัก และมีส่วนร่วมทางด้านไฟฟ้า

จัดตั้ง บริษัท วายเคที โปรเจค ซัพพลายส์ จำกัด ในเดือนธันวาคม เพื่อดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายและติดตั้ง อุปกรณ์หลอดไฟ โคมไฟ ภายใต้ยี่ห้อ PHILIPS