English Menu

References

ฟิลิปส์เผยผลสำรวจเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับการนอนหลับ เนื่องในวันนอนหลับโลก

รอยัล ฟิลิปส์ เผยผลสำรวจออนไลน์ระดับนานาชาติที่ชื่อว่า “Unfiltered Sleep: Global Prioritization Puzzle” เนื่องในวันนอนหลับโลก

Philips Lumify โซลูชั่นอัลตราซาวน์แบบพกพา เพื่อการเข้าถึงการรักษาที่ง่ายและสะดวกขึ้น

ฟิลิปส์ ประเทศไทย เปิดตัว Lumify โซลูชันอัลตราซาวน์ที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์แอนดรอยด์ พร้อมให้บริการบุคคลากรและองค์กรทางการแพทย์แล้ว