English Menu

Philips Lumify โซลูชั่นอัลตราซาวน์แบบพกพา เพื่อการเข้าถึงการรักษาที่ง่ายและสะดวกขึ้น

References

ฟิลิปส์ ประเทศไทย เปิดตัว Lumify โซลูชันอัลตราซาวน์ที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์แอนดรอยด์ พร้อมให้บริการบุคคลากรและองค์กรทางการแพทย์แล้ว

 

  • โซลูชั่นอัลตราซาวน์ที่มากับแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดพกพา เพื่อความสะดวกในการใช้งานในทุกๆ พื้นที่
  • ตัวเลือกหัวตรวจอัลตราซาวด์สามชุดและการเชื่อมต่อออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันเป็นส่วนหนึ่งของโซลูชันระบบดิจิตอลที่ครอบคลุมทุกการดูแล
The Lumify Experience

กรุงเทพฯ ประเทศไทย – ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัว Philips Lumify (ฟิลิปส์ ลูมิฟาย) โซลูชันอัลตราซาวน์ที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์แอนดรอยด์ พร้อมให้บริการบุคคลากรและองค์กรทางการแพทย์แล้ว โดยจะเข้ามาในตลาดประเทศไทยภายในปีนี้ ตัวโซลูชันนี้เชื่อมต่อกับอุปกรณ์แบบพกพาผ่านแอปพลิเคชัน โดยมีเทคโนโลยีหัวตรวจอัลตราซาวด์ขั้นสูงและระบบบริการด้านไอทีที่ช่วยยกระดับการดูแลสุขภาพและลดค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ ทำให้บุคคลากรและผู้เชี่ยวชาญสามารถตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยได้รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น ไม่ต้องกังวลกับข้อจำกัดในด้านเวลาและสถานที่

ดีเดอร์ริค สเฟน ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจเครื่องมือแพทย์ ฟิลิปส์ภูมิภาคอาเซียนและแปซิฟิค กล่าวว่า “ฟิลิปส์ มุ่งมั่นพัฒนาโซลูชันที่ทรงประสิทธิภาพและมีคุณค่าต่อชีวิตเพื่อการดูแลรักษาในทุกๆ สถานการณ์ แอปพลิเคชันอัลตราซาวน์ตัวนี้จะช่วยให้การเข้าถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพสูงไปถึงมือของมืออาชีพมากขึ้น ให้บริการผู้ป่วยได้มากขึ้น ในพื้นที่ที่ครอบคลุมมากขึ้น ทำให้เกิดการเชื่อมต่อระหว่างแพทย์และผู้ป่วย และได้ผลลัพธ์เป็นภาพที่คงคุณภาพดีเยี่ยมเทียบเท่าเครื่องอัลตราซาวน์แบบปกติ”