English Menu

ฟิลิปส์เผยผลสำรวจเกี่ยวกับการให้ความสำคัญกับการนอนหลับ เนื่องในวันนอนหลับโลก

References

รอยัล ฟิลิปส์ เผยผลสำรวจออนไลน์ระดับนานาชาติที่ชื่อว่า “Unfiltered Sleep: Global Prioritization Puzzle” เนื่องในวันนอนหลับโลก

  • มนุษย์ทำงาน 1 ใน 10 คน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าการนอนหลับที่มีคุณภาพ
  • คนส่วนใหญ่เชื่อว่าการนอนสำคัญต่อสุขภาพและสภาพร่างกายที่ของตน แต่ผู้ใหญ่มากกว่า 8 ใน 10 คนใช้เวลาไปกับครอบครัว เพื่อน และงาน แทนการนอน
กรุงเทพฯ ประเทศไทย – รอยัล ฟิลิปส์ (NYSE: PHG, AEX: PHIA) เผยผลสำรวจออนไลน์ระดับนานาชาติที่ชื่อว่า “Unfiltered Sleep: Global Prioritization Puzzle” เนื่องในวันนอนหลับโลก ซึ่งจัดทำขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยสำรวจผู้คนจำนวน 6,461 คน ในห้าประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ฝรั่งเศส และญี่ปุ่น เกี่ยวกับมุมมอง การให้ความสำคัญ รวมทั้งผลกระทบของการนอนหลับต่อชีวิตประจำวัน หน้าที่การงาน ความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง และงานอดิเรกของตน จากผลสำรวจพบว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการนอน เพราะต้องแข่งกับเวลาและกิจวัตรประจำวันอื่นๆ ฟิลิปส์ ซึ่งเป็นผู้นำด้านโซลูชั่นการดูแลระบบทางเดินหายใจและการนอน มุ่งสร้างความตระหนักเกี่ยวกับคุณภาพของการนอน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
Man enjoying World Sleep day

นอกเหนือจากการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายเป็นประจำแล้ว ฟิลิปส์มองเห็นว่าการนอนจำเป็นต่อการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี แต่การจัดลำดับความสำคัญในแต่ละวันของผู้คนเปลี่ยนไป ประกอบกับชีวิตที่ยุ่งวุ่นวายมากขึ้น ทำให้การนอนกลับถูกลดความสำคัญลง ผลสำรวจเผยว่าผู้ใหญ่ 8 ใน 10 คนทั่วโลก หรือประมาณร้อยละ 84 เห็นว่ากิจกรรมอื่นๆ มีความสำคัญมากกว่าการนอนหลับที่ดี เช่น การใช้เวลากับแฟน ครอบครัว เพื่อน หรือแม้กระทั่งการทำงาน

 ความสำคัญของการนอน

จากผลสำรวจ ผู้คนกว่าร้อยละ 92 เห็นว่าการนอนสำคัญและเห็นพ้องกันว่าการนอนส่งผลโดยตรงต่อชีวิตและความสัมพันธ์กับคนรอบข้าง ข้อมูลอื่นๆ ที่สำคัญ ได้แก่

  • ผู้คนกว่า 3 ใน 4  (ร้อยละ 74) เห็นว่าคุณภาพของการนอนมีผลต่อระดับความสุขในชีวิตแต่งงาน
  • กว่า 8 ใน 10 คน เห็นว่าการนอนหลับที่ไม่ได้คุณภาพเพียงแค่คืนเดียว สามารถส่งผลลบต่อสภาพร่างกายอย่างเห็นได้ชัด เช่น หน้าตาที่ดูเหนื่อยล้า ประสิทธิภาพการทำงานที่ลดลง และทำให้เกิดความรู้สึกไม่กระตือรือร้น
  • ผู้คนเกือบครึ่งเห็นว่าการใช้เวลากับครอบครัวสำคัญกว่าเวลานอน
  • คนส่วนใหญ่ดูโทรทัศน์ เล่นโทรศัพท์มือถือหรือแท๊บเล็ต และเช็คอีเมล์ ก่อนนอน ทั้งๆ ที่ทราบว่าไม่ควรทำ เพราะจะส่งผลเสียต่อระบบของร่างกาย

ดร. ลีเชียง ผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับของฟิลิปส์ กล่าวว่า “ให้มองว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเหมือนกับโต๊ะที่ต้องมีสี่ขา ทั้งสี่ขานี้ประกอบไปด้วย โภชนาการ การออกกำลัง สุขภาพจิต และการนอน ถ้าเราเน้นแต่การกินและการออกกำลัง โต๊ะตัวนั้นก็จะไม่สมดุล การนอนที่ไม่เต็มอิ่มแม้เพียงคืนเดียว สามารถส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานและสภาพร่างกายได้ ลองคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นหากในช่วงเวลาหลายเดือนหรือหลายปี ร่างกายไม่ได้รับการนอนพักผ่อนที่มีคุณภาพเลย”

นายวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ ฟิลิปส์มุ่งยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนผ่านการให้ความรู้ ผลสำรวจทั่วโลกนี้จะช่วยสะท้อนถึงความสำคัญของการนอนหลับ ซึ่งเป็นพื้นฐานของสุขภาพที่สมบูรณ์”