English Menu

ฟิลิปส์ แบ่งปันโอกาส หวังพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กไทย ผ่านโครงการ “แบ่งฝัน ปันสุข”

News and Events

ฟิลิปส์ ชวนลูกค้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้มอบรอยยิ้มและโอกาสให้แก่น้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น ผ่านโครงการแบ่งฝันปันสุข  พร้อมจับมือกับพันธมิตร ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และโรงงานอุตสาหกรรมซักรีดคุณภาพสูง บริษัท ไอคลีน ลอนดรี้ จำกัด (i-KLEAN)

Group Photo CSR

กรุงเทพฯ ประเทศไทยบริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ เดินหน้าสานต่อวิสัยทัศน์ที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้คนทั่วโลกให้ดีขึ้น โดยได้ริเริ่ม “โครงการแบ่งฝันปันสุข” ชวนลูกค้าฟิลิปส์มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะได้มอบรอยยิ้มและโอกาสให้แก่น้องๆ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น พร้อมจับมือกับพันธมิตร ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน และโรงงานอุตสาหกรรมซักรีดคุณภาพสูง บริษัท ไอคลีน ลอนดรี้ จำกัด (i-KLEAN)

จากสถิติของกรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พบว่าในช่วง พ.ศ.2556 - 2559 มีเด็กถูกทอดทิ้งรวมทั้งสิ้นเกือบ 700 ราย1 และในช่วงห้าเดือนแรกของปี พ.ศ. 2560 มีเด็กที่ถูกทอดทิ้งพุ่งสูงถึง 167 ราย2 สถานที่ที่เด็กมักจะถูกนำไปทิ้ง ได้แก่ สถานที่สาธารณะ โรงพยาบาล สถานที่รับจ้างเลี้ยง และญาติพี่น้อง โดยมีสาเหตุมาจากการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อมในวัยรุ่น ปัญหาครอบครัว และความยากจน ดังนั้น มูลนิธิและสถานสงเคราะห์จึงกลายเป็นบ้านหลังใหม่ของเด็กๆ เหล่านี้ แต่ด้วยจำนวนเด็กที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้หลายๆ มูลนิธิต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไปด้วย จึงเกิดความต้องการรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้มูลนิธิและสถานสงเคราะห์ต่างๆ เหล่านี้ยังดำรงอยู่ได้

Children CSR donation
สำหรับ “โครงการแบ่งฝันปันสุข” ในครั้งนี้ ได้นำความช่วยเหลือมามอบให้แก่ มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เพราะเล็งเห็นถึงปณิธานของที่นี่ ที่ต้องการช่วยให้เด็กๆ ได้มีโอกาสในการพัฒนาชีวิตให้ดีขึ้นสอดคล้องกับความมุ่งมั่นของฟิลิปส์ นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ เอง ยังได้มีการนำเสื้อผ้าที่ได้รับบริจาคมาจำนวนมากไปจำหน่ายเป็นเสื้อผ้ามือสอง เพื่อนำเงินกลับมาเป็นทุนการศึกษาให้น้องๆ ซึ่งเรามองว่านี่เป็นการบริหารงานที่สร้างความยั่งยืน และสามารถช่วยเหลือให้น้องๆ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้จริงๆ มากกว่าการรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอกเพียงอย่างเดียว
Donating CSR
ครูอ๊อด กล่าวว่า “มูลนิธิบ้านนกขมิ้นเกิดขึ้นและยังคงอยู่ได้ ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นการอนุญาตให้วางกล่องรับบริจาคตามสถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้ผู้คนทั่วไปที่ไม่สามารถนำของมาบริจาคด้วยตัวเองได้มีส่วนร่วมในการแบ่งปันและการมอบโอกาสให้แก่เด็กๆ ที่บ้านนกขมิ้น เราสนับสนุนทุนการศึกษาให้เรียนจนจบมหาวิทยาลัย ซึ่งหมายความว่าเราจำเป็นต้องใช้เงินทุนจำนวนมาก เราจึงได้ริเริ่มโครงการเหลือ-ขอ รับบริจาคเสื้อผ้าและสิ่งของเหลือใช้ เพื่อนำมาคัดแยกและนำไปจัดจำหน่ายเพื่อนำเงินที่ได้มาเป็นงบประมาณ เพื่อใช้ในการพัฒนาเด็กด้วยความรู้ และเป็นทุนการศึกษา นอกจากนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังมีแผนที่จะก่อสร้างห้องสอนพิเศษ ให้จิตอาสามาสอนดนตรีหรือการเรียนรู้อื่นๆ ให้กับเด็กๆ และสิ่งสำคัญ คือ ความช่วยเหลือที่ต่อเนื่อง เพราะการเลี้ยงดูเด็กหนึ่งคนถือเป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ แต่คุ้มค่าเมื่อได้เห็นเด็กๆ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ได้รับโอกาสในการศึกษา จนประสบความสำเร็จและมีความสุข”